Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-478-0
Σελίδες
ΙΧ + 549
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 55.0

Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022


Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα της τεχνολογίας του 21ου αιώνα, μεταβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλες οι σύγχρονες εταιρείες και επιχειρήσεις. Ως ευφυής γνωστική τεχνολογία, η ΤΝ συναντά την αυτοματοποίηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να αισθάνεται, να κατανοεί, να μαθαίνει και να ενεργεί μειώνοντας τις περιττές λειτουργίες και ενθαρρύνοντας την καινοτομία. Με το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών να διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα, πολλαπλασιάζονται, όχι μόνο οι δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και οι κίνδυνοι παρουσίασης εγκληματικών δραστηριοτήτων. Οι μορφές του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι ποικίλες και, με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου, πολλαπλασιάζονται.
Όλα τα ανωτέρω πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα αναπτύσσονται αναλυτικά στο παρόν έργο, μέσα από επτά κεφάλαια αφιερωμένα σε κρίσιμα ζητήματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο του δικαίου των συναλλαγών, όπως οι ηλεκτρονικές συμβάσεις, ο ΓΚΠΔ και τα Big Data Analytics, το διαδίκτυο και η σύνδεση με τα πνευματικά δικαιώματα, το ποινικό δίκαιο και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Στόχος του έργου είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν ζητήματα που ανακύπτουν από την πρόοδο της τεχνολογίας και να υπογραμμιστεί η ανάγκη προσαρμογής των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου στα νέα δεδομένα, με σκοπό μια επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εμπλοκή του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και βοηθημάτων σε όλη την γκάμα των συναλλαγών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online