Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευρωπαϊκό Φορολογικό και Τελωνειακό Δίκαιο

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-315-3
Σελίδες
XXV + 729
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Κ. Φινοκαλιώτης, Ευρωπαϊκό Φορολογικό και Τελωνειακό Δίκαιο, 2015


Με δεδομένες τις δυσχέρειες που συναντά η επεξεργασία του εν γένει Φορολογικού Δικαίου, στον παρόν έργο έχει καταβληθεί προσπάθεια συστηματικής παρουσίασης των ρυθμίσεων που συγκροτούν τους κλάδους του Ενωσιακού Τελωνειακού και Φορολογικού Δικαίου κατά τρόπο λιτό, χωρίς να λείπει η κριτική θεώρηση των επιλογών του Ενωσιακού Νομοθέτη αλλά και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά τη δομή του έργου, αυτό, πέραν της Εισαγωγής, διαρθρώνεται σε τρία τμήματα.

Ι. Στο Τελωνειακό Δίκαιο, με αναφορά στις σχετικές ρυθμίσεις του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου (άρθρα 30 επ. και 110-112 ΣΛΕΕ), αλλά και τον νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα που εισήγαγε ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 από τον Οκτώβριο 2013.

ΙΙ. Στην Εναρμόνιση της Έμμεσης Φορολογίας, βάσει του άρθρου 113 ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα του ΦΠΑ με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης για το οινόπνευμα και τα αλκοολούχα ποτά, τα καπνικά προϊόντα και τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την Οδηγία 2008/118/ΕΚ.

ΙΙΙ. Στην Εναρμόνιση στον τομέα της Άμεσης Φορολογίας, βάσει των άρθρων 114 και 115 ΣΛΕΕ με αναφορά στις σχετικές Οδηγίες και τη συναφή φορολογία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online