Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η σύνθετη διοικητική ενέργεια

Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-999-2
Σελίδες
482
Έτος
2005
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 48.0

Ε. Πρεβεδούρου, Η σύνθετη διοικητική ενέργεια, 2005


Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία στην Ελλάδα αναφορικά με τη σύνθετη διοικητική ενέργεια, παρόλο που η σημασία του θέματος είναι πολύ μεγάλη και έχει απασχολήσει πολύ συχνά το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στο έργο αυτό αναλύονται ο ορισμός της έννοιας, η διάκριση αυτής από συγγενείς πράξεις, καθώς και το δικονομικό καθεστώς της σύνθετης διοικητικής ενέργειας στην ελληνική και την κοινοτική έννομη τάξη.
Στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης αναλύονται ειδικότερα:
- Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας
- Η σχέση μεταξύ των περισσοτέρων συστατικών αυτής πράξεων αλλά και οργάνων
- Διάκριση αυτής από τις συναφείς πράξεις, από το συνδυασμό εκτελεστών και μη εκτελεστών πράξεων, από την αλληλουχία πράξεων με χαλαρό δεσμό μεταξύ τους
- Ο ρόλος του δικαστή και του νομοθέτη στη διαμόρφωση της νομικής αυτής έννοιας
- Το δικονομικό καθεστώς (η προσβαλλόμενη πράξη, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως, το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως, η σχέση αυτής με την παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας κ.λπ).
- Οι συνέπειες της ακυρωτικής απόφασης (ακύρωση ενδιάμεσης πράξεως, ακύρωση της τελικής πράξεως, ακύρωση αποσπαστών πράξεων).

Στα πλαίσια της κοινοτικής έννομης τάξης εξετάζονται μεταξύ άλλων:
-Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας
-Η διάκριση αυτής από την διακρατική διοικητική πράξη
-Τα στοιχεία της στο κοινοτικό επίπεδο
-Το νομικό καθεστώς
-Η παρεχόμενη δικαστική προστασία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online