Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αστικές και νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-648-193-2
Σελίδες
937
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Ι. Κατράς, Αστικές και νέες εμπορικές μισθώσεις, 3η έκδ., 2020


Στη νέα αυτή έκδοση περιέχεται μια διεξοδική και επικαιροποιημένη ανάλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τις μισθώσεις του Αστικού Κώδικα, τις νέες εμπορικές μισθώσεις, δηλαδή αυτές που συνάπτονται μετά την ισχύ του ν. 4242/2014 (28.2.2014) και τις μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
Μεταγενέστερα, επίσης, εκδόθηκε ο ν. 4335/2015 ο οποίος επέφερε μεγάλες μεταβολές στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.
Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος του Αστικού Κώδικα, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις νέες εμπορικές μισθώσεις, το τρίτο μέρος τις μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/2003) και υπηρεσιών ΝΠΔΔ και το τέταρτο μέρος τη νέα δικονομία των μισθωτικών διαφορών.
Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται τα οικεία νομοθετικά κείμενα καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online