Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
5
ISBN
978-960-648-684-5
Σελίδες
XXIX + 264
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023


Το παρόν έργο αποτελεί μια συστηματική παρουσίαση των σημαντικότερων και συχνότερα εμφανιζόμενων στη δικαστηριακή πράξη δικονομικών θεσμών της δίκης του τροχαίου ατυχήματος, ιδωμένων από την σκοπιά των υποκειμένων της.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζεται η έννοια της σύνθετης δίκης και η κεντρική της διάκριση σε αντικειμενικά και υποκειμενικά σύνθετη δίκη. Προσδιορίζεται το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της ειδικής διάταξης του άρθρου 614 § 6 ΚΠολΔ και ο αντίκτυπός του στην κατανομή της δικαστηριακής ύλης ανάμεσα στην τακτική διαδικασία και στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα ή από την σύμβαση ασφάλισής τους.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, αναλύονται οι βασικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις της υποκειμενικά σύνθετης δίκης του τροχαίου ατυχήματος. Αναδεικνύονται ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση και εκδίκαση των σχετικών αγωγών αποζημίωσης και τίθενται ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, αλλά και ζητήματα άσκησης ενδίκων μέσων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε ζητήματα απόδειξης με μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον.
Στο τρίτο μέρος, αναλύονται τα υποκειμενικά όρια της σύνθετης δίκης του τροχαίου ατυχήματος. Προσδιορίζονται τα ενεργητικά νομιμοποιούμενα υποκείμενα της δίκης, αλλά και τα παθητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα.
Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου αναδεικνύονται οι δικονομικοί μηχανισμοί εισδοχής στη δίκη του τροχαίου ατυχήματος τρίτων προσώπων (ιδίως του δικονομικού εγγυητή, του ασφαλιστικού οργανισμού e-ΕΦΚΑ, του συνοφειλέτη εις ολόκληρον) τα οποία δεν έχουν εναχθεί ως αρχικοί διάδικοι, οι δικονομικοί θεσμοί της προσεπίκλησης και της παρέμβασης, και ζητήματα σχετικά με την έκταση της δέσμευσης των υποκειμένων της δίκης από τα αποτελέσματα της απόφασης που θα εκδοθεί, καθώς και ο κομβικός θεσμός της παρεμπίπτουσας αγωγής.
Με το παραπάνω πληρέστατο περιεχόμενο, τις πλούσιες νομολογιακές αναφορές και τις εκτενείς αναλύσεις, το παρόν αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκδίκαση των αυτοκινητικών ατυχημάτων υπό το πρίσμα των υποκειμένων της δίκης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online