Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οικονομικά εγκλήματα - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-265-6
Σελίδες
XI + 653
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Γ. Συλίκος, Οικονομικά εγκλήματα - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τόμ. 1, 2021


Στο παρόν βιβλίο περιέχεται και παρέχεται κατ’ άρθρον επιστημονική ερμηνεία, νομολογία και νομική πράξη του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενημερωμένου και Κωδικοποιημένου με τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ανάλυση του εγκλήματος του «ξεπλύματος χρήματος» και της έννοιας, ειδολογίας και πρακτικής πραγματικότητας των Οικονομικών Εγκλημάτων.
Η νομοθεσία που αφορά στην νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έχει κύρια, καίρια και καταλυτική σημασία για όλους τους επαγγελματίες, που κατά την νομοθεσία αποτελούν «υπόχρεα πρόσωπα», και τους επαγγελματίες που είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», μεταξύ των οποίων είναι και Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Λογιστές και Φοροτεχνικοί, Ορκωτοί Λογιστές και γενικά όλα τα πρόσωπα που παρέχουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συμβουλές ή συνδρομή σχετικά με Φορολογικά θέματα, Τράπεζες και εν γένει Πιστωτικά Ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Φορείς, Ασφαλιστές και εν γένει ασχολούμενοι με τον Ασφαλιστικό Κλάδο, παντός είδους Εταιρείες και Επιχειρήσεις, Πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής Ψηφιακών Πορτοφολιών, επαγγελματίες και επιχειρήσεις υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, Μεσίτες Ακινήτων, Ιατροί, κ.λπ.. Συνεπώς, το παρόν βιβλίο αποσκοπεί να αποτελέσει για τους ενασχολούμενους με σχετικές υποθέσεις και όσους αφορά η συγκεκριμένη νομοθεσία ένα σύγχρονο, πλήρες, λειτουργικό και αποτελεσματικό επιστημονικό και πρακτικό έργο - εργαλείο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online