Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-891-2
Σελίδες
XIV + 404
Έτος
2012
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 42.0

Μ. Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων, 2012


Η παρούσα μελέτη, η οποία διαιρείται σε τρία κεφάλαια, προσεγγίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το οποίο εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους νομικούς αλλά και για τους επιστήμονες άλλων κλάδων που ασχολούνται με τις λειτουργίες της Διοίκησης.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η συνταγματική θεμελίωση της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων και παράλληλα αναδεικνύεται το ηθικό και πολιτικό περιεχόμενό της το οποίο συνδέεται εν τέλει με την ίδια την ουσία της δημοκρατίας στη διαμόρφωση των σχέσεων του κράτους με τον πολίτη στην καθημερινή διοικητική δράση. Στο ίδιο κεφάλαιο καταγράφονται οι σύγχρονες τάσεις στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου, σε θέματα αιτιολογίας, καθώς και τα συστήματα αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων σε χώρες της Ευρώπης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο κινείται στο χώρο του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου, παρουσιάζονται τα συστήματα αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων που έχουν ισχύσει στην έννομη τάξη μας. Στο πλαίσιο αυτό προσεγγίζονται και ερμηνεύονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με τις οποίες καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολογίας του συνόλου των διοικητικών πράξεων.
Στο τρίτο κεφάλαιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δικονομική πτυχή της προβληματικής καθώς καταγράφονται οι τεχνικές με τις οποίες ο ακυρωτικός δικαστής επιδιώκει να εξετάσει την αιτιολογία των διοικητικών πράξεων εντός των ορίων του Συντάγματος και της νομοθεσίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online