Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της ευρωπαϊκής οικονομίας

Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-852-3
Σελίδες
XVIII + 442
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Γ. Αργυρός/Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, 2018


Το βιβλίο αυτό αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται στην κινητικότητα των προϊόντων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και έχει ως σκοπό τη συζήτηση των βασικών χαρακτηριστικών των εν λόγω θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών, οι οποίες αποτελούν τα κύρια συστατικά στοιχεία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης διερευνάται η διαλεκτική σχέση των οικονομικών ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς με την προστασία του γενικού συμφέροντος στα κράτη-μέλη. Τέλος, εξετάζεται η επίδραση που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συμπεριφορές επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως σκοπό να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό εντός της εν λόγω αγοράς.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online