Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-361-5
Σελίδες
XIV + 253
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021


Πρόθεση του παρόντος έργου είναι η ανάδειξη των νομικών, θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων, τα οποία συνέχονται ειδικότερα με το πλαίσιο ποινικής προστασίας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί γεγονός πολυσήμαντο. Τούτο συμβαίνει αφενός μεν, επειδή βασική συνιστώσα της πνευματικής ταυτότητας της χώρας μας στο παγκόσμιο περιβάλλον αποτελεί το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα αυτής. Αφετέρου δε, διότι η αδήριτη ανάγκη για προστασία από τον Έλληνα νομοθέτη του απέραντου αυτού πολιτιστικού πλούτου πρέπει να λειτουργήσει αρμονικά μέσα σε ένα διευρυμένο θεσμικό πλαίσιο, οριοθετημένο από διεθνείς κανόνες.
Στο πρώτο μέρος του έργου ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για το σχετικό Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο και για την εφαρμογή του νόμου 3028/2002, βρίσκοντας, επίσης, και μια συγκριτική παρουσίαση της ποινικής προστασίας των πολιτιστικών αγαθών και σε άλλες έννομες τάξεις. Το δεύτερο και ειδικότερο μέρος ξεχωρίζει για την εύληπτη δομή του, όπου παρουσιάζονται και ερμηνεύονται συστηματικά όλες οι ποινικές διατάξεις του νόμου 3028/2002.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online