Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αγωγές Αιτήσεις και Ενστάσεις Ενοχικού Δικαίου Αστικού Κώδικα

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-786-1
Σελίδες
1661
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 110.0

Ι. Κατράς, Αγωγές Αιτήσεις και Ενστάσεις Ενοχικού Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2018


Το Ενοχικό Δίκαιο αποτελεί το κυριότερο και σημαντικότερο, μαζί με τις Γενικές Αρχές του ΑΚ, τμήμα του αστικού δικαίου, λόγω δε της ευρύτητάς του εφαρμόζεται είτε ευθέως είτε αναλόγως σε όλους τους άλλους κλάδους του δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου δικαίου. Όποιος δεν γνωρίζει τα δύο αυτά τμήματα του δικαίου, είναι βέβαιον ότι δεν γνωρίζει ούτε τα κατ’ ιδίαν άλλα τμήματα του δικαίου στα οποία ενδεχομένως εξειδικεύεται.
Κανόνες ενοχικού δικαίου δεν περιλαμβάνονται μόνον στον Αστικό Κώδικα αλλά και σε άλλους κλάδους του δικαίου (εμπορικό, εργατικό κ.λπ.). Στο ιδιωτικό δίκαιο, ό,τι δεν αποτελεί στενά εμπράγματο, οικογενειακό ή κληρονομικό δίκαιο, είναι ενοχικό δίκαιο.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη φυσική συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου μου «Αγωγές, Αιτήσεις και Ενστάσεις Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα», έκδ. 2015. Όπως και το προηγούμενο έτσι και το παρόν αποτελεί ένα σύγχρονο πανόραμα του βασικού κορμού της νομοθεσίας του αστικού δικαίου, του Ενοχικού Δικαίου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τον νομικό της πράξης σε θέματα που άπτονται σε όλο το περιεχόμενο του δεύτερου βιβλίου του Αστικού Κώδικα. Θελήσαμε το παρόν να αποτελέσει «εργαλείο» με το οποίο ο νομικός της πράξης θα βοηθηθεί στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, το «κλειδί» με το οποίο θα ξεκλειδώσει τη λύση τους.
Έχει γίνει προσπάθεια να εμπλουτισθεί με την πιο πρόσφατη νομολογία, χωρίς να παραλειφθεί και η σύγχρονη θεωρία.
Η ευκολία του διαδικτύου επέφερε πλήγμα στην αναγκαία –για έναν νομικό που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους– ουσιαστική και σε βάθος γνώση της νομικής επιστήμης. Η αρχή της ήσσονος προσπάθειας οδηγεί σε αποξένωση του νομικού της πράξης από τις πηγές της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου. Και σε αυτό το σημείο ευελπιστούμε να συμβάλλουμε και με το παρόν.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάπτυξη των κατ’ ιδίαν αγωγών που περιέχονται ως ύλη στο Γενικό Ενοχικού Δίκαιο.
Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται οι αγωγές του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου. Τέλος, στο τρίτο μέρος αναλύονται οι βασικές ενστάσεις του δεύτερου βιβλίου του Αστικού Κώδικα.
Χρησιμοποιούμε το αυθεντικό κείμενο του ΑΚ στην καθαρεύουσα σε περιπτώσεις που θεωρούμε ότι δεν αποδίδεται η ακριβής έννοια της διάταξης στο μεταγλωττισμένο στη δημοτική γλώσσα κείμενο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online