Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η επίδοση δικογράφων στην αλλοδαπή

Συγγραφέας
ISBN
978-05-03-002
Σελίδες
235
Έτος
1989
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 29.5

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η επίδοση δικογράφων στην αλλοδαπή, 1989


Αποτελώντας διαδικασίες με φύση επιφανειακά τεχνική, αλλά κατά τον πυρήνα τους επηρεάζοντας άμεσα την πραγματοποίηση του δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και ακροάσεως (Άρθρο 20 Σ/1975), οι εθνικές ρυθμίσεις των επιδόσεων στην αλλοδαπή παρουσιάζουν ριζικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες οφείλονται τόσο στις αποκλίνουσες αντιλήψεις των διάφορων έννομων τάξεων ως προς τη φύση και τη σημασία της επιδόσεως όσο επίσης και στις αντικρουόμενες δικαιοπολιτικές επιλογές τους. Έτσι, επειδή ακριβώς εισάγουν διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο, η σημασία των πολυμερών συμ8άσεων για τις επιδόσεις είναι πρόδηλη, ενώ βέβαια και η αξία των αντίστοιχων διμερών συμβάσεων δεν μπορεί να παραγνωρισθεί. Για να λειτουργήσει ωστόσο αποτελεσματικά το καθεστώς αυτό των πολυμερών και διμερών συμβάσεων προϋποθέτει πρώτα την ομαλή ένταξή του στο πλαίσιο της εσωτερικής έννομης τάξεως· και έπειτα την κατά το δυνατό ενιαία εφαρμογή του από τα δικαιοδοτικά όργανα όλων των συμβαλλόμενων χωρών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online