Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εργατικό Δίκαιο, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-568-962-9
Σελίδες
XLII + 1646
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 140.0

Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2019


Μία συστηματική και πλήρης παρουσίαση και επεξεργασία της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, με ανάλυση και ερμηνεία όλων των πρόσφατων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.
Στην παρούσα τέταρτη έκδοση όλη η ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων έχει υποστεί νέα επεξεργασία λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις νομοθετικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση και αφετέρου το πλούσιο νομολογιακό υλικό που παράχθηκε κατά το διάστημα αυτό. Το εργατικό δίκαιο είναι κατ’ εξοχήν νομολογιακό δίκαιο και η συμβολή της νομολογίας στη διάπλαση του καθοριστική. Χωρίς τη σε βάθος γνώση της νομολογίας δεν μπορεί να αποκτήσει κανείς εικόνα για το ισχύον εργατικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, και στην έκδοση αυτή, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση και ανάλυση της σχετικής για κάθε ζήτημα νομολογίας, χωρίς βέβαια να λείπει η κριτική, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Δεδομένου δε ότι σε βασικά ζητήματα του εργατικού δικαίου, όπως αυτό του χρόνου εργασίας, των ομαδικών απολύσεων, της απαγόρευσης διακρίσεων, της προστασίας των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης, των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, της μερικής απασχόλησης, της προσωρινής απασχόλησης κ.α., εφαρμόζεται, μέσω της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των αντίστοιχων οδηγιών, ενωσιακό δίκαιο, επιδιώχθηκε, στη νέα αυτή έκδοση, η όσο το δυνατόν πλήρης παρουσίαση και ανάλυση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς πάντως και εδώ να παραλείπονται κριτικές παρατηρήσεις στις θέσεις που έλαβε το Δικαστήριο σε επιμέρους ζητήματα.
Παρά τις σημαντικές αλλαγές και την επαύξηση της ύλης που παρουσιάζει η νέα έκδοση, ο στόχος παραμένει ίδιος: η κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και κατά το δυνατόν με πληρότητα ανάπτυξη και επεξεργασία της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, επιδιώκοντας να βοηθήσει τον εφαρμοστή του δικαίου και τον ερευνητή στο έργο τους και να τους δώσει ερεθίσματα για την περαιτέρω εξέλιξη του εργατικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online