Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-520-1
Σελίδες
ΧΧΙΙΙ + 393
Έτος
2016
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 40.0

Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016


Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών πρακτόρων με αντικείμενο την, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παροχή καταλυμάτων σε ξενοδοχείο και συναφών ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε πελάτες που υποδεικνύει ο ταξιδιωτικός πράκτορας στον ξενοδόχο. Στις συμβάσεις αυτές είτε συμφωνείται εξαρχής ορισμένος αριθμός καταλυμάτων και αντίστοιχο μίσθωμα που οφείλει ο πράκτορας (σύμβαση εγγυημένης κράτησης) είτε ένας αριθμός καταλυμάτων τίθεται στη διάθεση του πράκτορα, χωρίς να είναι βέβαιο εξαρχής ότι θα γίνει χρήση τους και αντίστοιχα ότι θα γεννηθεί οφειλή μισθώματος για αυτά (σύμβαση allotment).

Αναλύεται κάθε ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο των παραπάνω συμβάσεων, από το προσυμβατικό στάδιο, τη σύναψη και τη μορφολογία τους ως την ανώμαλη εξέλιξη και τη λήξη τους, όπως επίσης δικονομικά ζητήματα και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που συνδέονται με τις εν λόγω συμβάσεις. Επιχειρείται αναλυτική εξέταση της τυπολογίας τους και αναπτύσσονται πλήρως τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, τόσο σε περίπτωση ομαλής όσο και ανώμαλης εξέλιξης των συμβάσεων εγγυημένης κράτησης και allotment.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online