Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου

Συγγραφέας
Συνεργάτες
ISBN
978-960-648-734-7
Σελίδες
XVII + 583
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 55.0

Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023


Η πρόσφατη αναμόρφωση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου με τον ν. 5020/2023 επέφερε τον εκσυγχρονισμό του βασικού πυλώνα του ναυτικού δικαίου και την προσαρμογή του στα δεδομένα και τις απαιτήσεις των ναυτιλιακών συναλλαγών. Παράλληλα, γεννήθηκε η ανάγκη συστηματικής καταγραφής και παρουσίασης της νέας εκ βάθρων τροποποιημένης νομοθετικής ύλης την οποία καλύπτει το παρόν εγχειρίδιο.
Το έργο αποτελεί μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεμάτων με κριτήρια το ενδιαφέρον που προκαλούν από νομική άποψη, καθώς και την πρακτική σημασία που εμφανίζουν στις ναυτιλιακές συναλλαγές. Στην αρχή του έργου προτάσσεται μια σύντομη εισαγωγή στο ναυτικό δίκαιο και παρουσιάζεται το νομικό καθεστώτος του πλοίου, ως κεντρικής έννοιας του ναυτικού δικαίου. Ακολουθούν 8 ακόμα ειδικότερες θεματικές ενότητες με κρίσιμα ζητήματα γύρω από την εμπράγματη ασφάλεια επί πλοίου, την εκμετάλλευση του πλοίου, τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων, τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών, τη ναυτική εργασία, την επιθαλάσσια αρωγή και τη θαλάσσια ασφάλιση. Στο έργο περιλαμβάνονται, επίσης, χρήσιμα παραρτήματα με κείμενα Διεθνών Συμβάσεων επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό τους από τον αναγνώστη και συμβάλλοντας στην πληρότητα του έργου.
Με το παραπάνω περιεχόμενο, το παρόν αποτελεί ένα εγχειρίδιο με εύληπτη δομή και κατανοητό λόγο ικανό να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των φοιτητών, αλλά και κάθε νομικού και μελετητή που αναζητά με τρόπο άμεσο να κατανοήσει τα σημαντικότερα ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online