Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αγωγή περί κλήρου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-754-5
Σελίδες
XIX + 232
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 28.0

Χ. Φίλιος, Αγωγή περί κλήρου, 2023


Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική ανάλυση όλων των ζητημάτων γύρω από την αγωγή περί κλήρου, εστιάζοντας σε πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τα δικαστήρια και χρήζουν ερμηνευτικής προσέγγισης.
Το έργο αποτελείται από 3 κεφάλαια. Το πρώτο περιέχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, συμβάλλοντας στην κατανόηση της φύσης του θεσμού. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο κληρονομικό δικαίωμα και τη νομική του φύση, αναλύοντας ιδιαίτερα τη νομική φύση της αξίωσης περί κλήρου και τη δικονομική προβληματική της αγωγής σε σχέση με τη νομική φύση της αξίωσης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται ειδικότερα ζητήματα που απασχολούν έντονα τα δικαστήρια, όπως η παραγραφή, η χρησικτησία και το εύρος της ευθύνης του νομέα κληρονομίας.
Το έργο διακρίνεται για την εύληπτη δομή του, περιλαμβάνοντας ενδιάμεσα συμπεράσματα στο τέλος των παραγράφων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση όλων των δυσερμήνευτων ζητημάτων και πλούσιες παραπομπές σε νομολογιακά παραδείγματα, υπογραμμίζοντας την πρακτική αξία του θεσμού.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online