Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση CMR

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-120-8
Σελίδες
ΧΧΙΙΙ & 411
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Α. Μπεχλιβάνης, Η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση CMR, 2020


Η Διεθνής Σύμβαση CMR για τις οδικές μεταφορές τυγχάνει εξαιρετικά ευρείας εφαρμογής, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις λειτουργεί και ως πρότυπο για τη διάπλαση εσωτερικού δικαίου μεταφοράς.
Το παρόν σύγγραμμα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία για το καθεστώς ευθύνης του διεθνούς οδικού μεταφορέα λόγω απώλειας ή βλάβης του μεταφερόμενου πράγματος ή καθυστέρησης στην παράδοσή του, σύμφωνα με την εν λόγω Σύμβαση. Αναμένεται έτσι να επικουρήσει σε σημαντικό βαθμό και τα δικαστήριά μας στην επίλυση των σχετικών ζητημάτων, που ανακύπτουν ενώπιόν τους με μεγάλη συχνότητα.
Εξετάζονται αναλυτικά τα γενικά χαρακτηριστικά της ευθύνης του μεταφορέα, η απώλεια και η βλάβη του πράγματος καθώς και η καθυστέρηση στην παράδοσή του ως θεμελιωτικά γεγονότα ευθύνης, το περιεχόμενο της ευθύνης του μεταφορέα, οι ποσοτικοί περιορισμοί που διέπουν την υποχρέωσή του προς αποζημίωση και οι λόγοι που τη διευρύνουν, καθώς και οι λόγοι ανεύθυνου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online