Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-406-3
Σελίδες
ΧΙΙ + 100
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 15.0

Ι. Σπυριδάκης, Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα, 2021


Με το νόμο 4800/2021 τροποποιήθηκαν άρθρα του Αστικού Κώδικα για το συναινετικό διαζύγιο και τη γονική μέριμνα, με πρόθεση τη βελτίωση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, ιδίως αυτών για τη γονική μέριμνα (αφού κατά την Αιτιολογική Έκθεση οι υφιστάμενες συνιστούν «αναχρονισμό»).
Στο παρόν επιχειρείται ένταξη των νέων ρυθμίσεων στο σύστημα του Οικογενειακού Δικαίου, με διεξοδική, στο μέτρο του δυνατού, ανάλυσή τους και με ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις σε καίρια σημεία.
Οι νέες ρυθμίσεις διαφέρουν σημαντικά από το κείμενο του («παραδοσιακού») Αστικού Κώδικα σε ζητήματα ύφους, εκτάσεως και ορολογίας. Αν αποτελούν πράγματι «εκσυγχρονισμό» του δικαίου μας και αν θα συμβάλλουν ώστε να «αποφεύγονται δικαστικές διενέξεις και εντάσεις μεταξύ των γονέων» (όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση και όπως είναι γενικότερα επιθυμητό) θα φανεί κατά την εφαρμογή τους στην πράξη.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online