Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-363-4
Σελίδες
659
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Σ. Μούζουλας, Ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, 2008


Ο ν. 3604/07, εκφράζοντας μία νέα φιλοσοφία, ελαστικοποίησης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, ώστε οι εταιρίες να λειτουργούν με βάση κανόνες που ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερη δομή τους, κατηγοριοποιεί καταρχήν τις ανώνυμες εταιρίες, διακρίνοντας μεταξύ, πρώτο, των «μικρών» και των «μεγάλων» εταιριών και, δεύτερο, των εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιριών. Παράλληλα, ο νέος νόμος διευκολύνει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, απλουστεύοντας αφενός το περιεχόμενο του καταστατικού τους, αφετέρου τη διαδικασία συγκρότησης και λήψης απόφασης των εταιρικών οργάνων. Επιπρόσθετα, ελαφρύνεται ο έλεγχος των εταιριών, καταρχήν, των «μικρών» εταιριών, στη συνέχεια δε ο τακτικός έλεγχος και ο έλεγχος των εισφορών στην εταιρία.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί σε μία πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση των νέων διατάξεων στο σύνολό τους και θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό αυτή την οπτική γωνία. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί ότι οι νέες διατάξεις δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής ερμηνευτικής επεξεργασίας, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες μελέτες, που όμως επικεντρώνονται σε ειδικές ρυθμίσεις τις οποίες εισάγει ο νέος νόμος. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή των νέων κανόνων δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί επαρκώς, πολύ δε περισσότερο η δικαστική κρίση δεν έχει επιτελέσει κανένα ερμηνευτικό έργο, με εξαίρεση βέβαια τα σημεία, στα οποία οι συντάκτες του νέου νόμου επιχείρησαν να καθιερώσουν κανόνες τους οποίους ήδη είχε υιοθετήσει η νομολογία.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online