Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-095-9
Σελίδες
XΧ & 467
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

P. Jougleux, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 2020


Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται μια συνολική προσέγγιση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία αναλύει ταυτόχρονα την προστασία του έργου, του σήματος, της ευρεσιτεχνίας και του σχεδίου και είναι πρωτότυπο επειδή δεν αφορά μόνο το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά το ευρωπαϊκό δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας. Μέσα από τις σελίδες του αναδεικνύεται μία ουσιώδης μετατροπή «δόγματος» που χαρακτηρίζει την εποχή μας: τη σταδιακή μετάβαση εξουσιών από το εθνικό σε ενωσιακό επίπεδο. Όπως αποτυπώνεται (γίνεται αναφορά σε πάνω από διακόσιες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες του τις συνθέσεις), το Δικαστήριο (ΔΕΕ) κατέχει έναν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια εναρμόνισης της διανοητικής ιδιοκτησίας.
Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε νομικό που ασχολείται με τη διανοητική ιδιοκτησία, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Ο δικηγόρος θα βρει ερείσματα και νομικές πηγές για να ανταποκριθεί επαρκώς στις σύνθετες προκλήσεις της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο μιας δικαστικής μάχης ή στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προστασία των άυλων αγαθών μιας επιχείρησης. Ο ερευνητής δύναται να αντλήσει γνώση και θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με επίκαιρα ζητήματα. Τέλος, οι φοιτητές νομικής (αλλά όχι μόνο) θα έχουν πρόσβαση σε ένα σύγγραμμα το οποίο προσφέρει μια σφαιρική εικόνα σχετικά με αυτόν τον σύνθετο κλάδο του δικαίου, του οποίου η σημασία, στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, αυξάνεται διαρκώς.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online