Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-939-1
Σελίδες
XV + 351
Έτος
2013
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 42.0

Κ. Καλαβρός, Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2013


Στο πεδίο της πολιτικής δίκης συναντάται το τυπικό με το ελαστικό στοιχείο σε θαυμαστή ισορροπία και αναλογία, ενόψει του γεγονότος ότι αφενός μεν η πολιτική δίκη αποτελεί πολιτειακή διαδικασία απονομής δικαιοσύνης επί των ιδιωτικού δικαίου διαφορών και επομένως ρυθμίζεται με βάση κανόνες δικαίου, στους οποίους προέχει το αναγκαστικό στοιχείο, ενώ, αφετέρου, η πολιτική δίκη σκοπό έχει την επίλυση ιδιωτικού δικαίου διαφορών· διαφορών, επομένως, οι οποίες εκπηγάζουν από ιδιωτικές έννομες σχέσεις, στις οποίες κυριαρχεί η ιδιωτική αυτονομία.
Η εξισορρόπηση του τυπικού με το ελαστικό στοιχείο συντελείται στην πολιτική δίκη μέσω της αρχής της διάθεσης και της αρχής της συζήτησης, δηλαδή μέσω των αιτήσεων και των ισχυρισμών των διαδίκων, όπως ρυθμίζονται από την πολιτική δικονομία. Τα δύο αυτά μεγέθη των αιτήσεων και των ισχυρισμών επιχειρεί να προσεγγίσει η παρούσα μελέτη, σε επίγνωση του γεγονότος, ότι αυτά αποτελούν τον βασικό πυρήνα του δικονομικού, αλλά και του καθόλου δόγματος.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online