Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αποζημίωση σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, υπηρεσιών

Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-974-7
Σελίδες
253
Έτος
2005
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 26.0

Γ. Γκασούκας, Αποζημίωση σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, υπηρεσιών, 2005


Το βιβλίο του . Γεράσιμου Σ. Γκασούκα, Δικηγόρου, Μaster Αστικού Δικαίου απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν ή διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς. Θέμα του βιβλίου είναι η -για πρώτη φορά σε τέτοιο βάθος και έκταση- ανάλυση όλων των προϋποθέσεων της ευθύνης προς αποζημίωση του ν. 2522/1997 για την προστασία των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων στο προσυμβατικό στάδιο των συμβάσεων δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών και των προϋποθέσεων της απόδοσης δαπανών του ν. 2854/2000 σχετικά με τους διαγωνισμούς στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.

Η μελέτη επικεντρώνεται στο ζήτημα της αποζημίωσης και παρουσιάζει συγκεντρωμένα τα σημεία επαφής του Αστικού Δικαίου με το Δίκαιο των Δημόσιων Διαγωνισμών.

Ο εξοικειωμένος με τους δημόσιους διαγωνισμούς αναγνώστης θα βρει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε σημαντικά προβλήματα ερμηνείας που αφορούν ειδικά τις προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση.

Ο μη εξοικειωμένος με τους δημόσιους διαγωνισμούς αναγνώστης θα βρει πλούσια βιβλιογραφία, συγκεντρωμένο το νομοθετικό πλαίσιο και ερμηνεία αυτού και θα οριοθετήσει τις βασικές έννοιες που συναντώνται στην προσέγγιση του θέματος.

Στον νομικό της πράξης παρέχεται ανάλυση όλων των προϋποθέσεων της αξίωσης προς αποζημίωση για να στηρίξει την αγωγή του, δηλαδή, η έκταση της αποκαταστατέας ζημίας, ο καθορισμός των πράξεων που συνιστούν την παράβαση κανόνα κοινοτικού ή εθνικού δικαίου (παράνομο), η ανάλυση των λόγων που καθιστούν αντικειμενική και όχι υποκειμενική την ευθύνη των Αρχών και των Φορέων.

Στον νομικό της θεωρίας παρουσιάζεται η εξέταση όλων των ερμηνευτικών κριτηρίων (γραμματικό, συστηματικό, ιστορικό, τελολογικό) για τα σημαντικότερα θέματα, ενώ δίνονται και εναύσματα για περαιτέρω έρευνες. Στο τέλος της μελέτης συνοψίζονται τα πορίσματα που προέκυψαν από την κάθε ενότητα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online