Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Οι βάσεις του Πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος

Συγγραφέας
Επιμέλεια
ISBN
978-960-648-464-3
Σελίδες
XL + 370
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του Πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022


Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η σχετική γνώση αντλήθηκε εξαρχής από την ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος. Η παρούσα έκδοση ξεχωρίζει ως μία πρόταση ερμηνείας του δικαίου, η οποία ξεκινά από την αφετηριακή θέση ότι το δίκαιο είναι έλλογο κοινωνιογενές προϊόν με προορισμό άμεσα κοινωνικό και, επομένως, η επιστήμη και το νόημα των κανόνων του είναι εγγενώς πρακτικά, οπότε, κατ’ ανάγκην, και η ερμηνεία του είναι ερμηνεία εφαρμογής του.
Η ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος συμπυκνώνει τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, δηλαδή: της μορφής και της ουσίας της πολιτείας, ως κοινωνικής δημοκρατίας και κράτους. Η εν λόγω ερμηνεία έχει ως στόχο να καλύψει όλους τους βασικούς άξονες που αποτελούν στοιχεία του πολιτεύματος και της μορφής του και πρέπει να μελετηθεί η αρμονία τους με το νόημα των αρχών του άρθρου 1.
Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βάσεις του κράτους και του πολιτεύματος μέσα από μία εύληπτη διάκριση σε πέντε ξεχωριστά κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στις πολιτειολογικές βάσεις του συντάγματος με έμφαση στη σχέση του κράτους με το σύνταγμα, την έννοια του κράτους και τα βασικά της στοιχεία, τους σκοπούς του και τη σχέση του με την κοινωνία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το πολίτευμα κατά το σύνταγμα και οι βάσεις του και ειδικότερα η Δημοκρατία, η Δημοκρατική αρχή και η αντιπροσωπευτική αρχή. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν το αντικείμενο μιας ολοκληρωμένης μελέτης των βάσεων και αρχών του πολιτεύματος, η οποία ξεχωρίζει για τη συστηματική της διάρθρωση, τη σύνδεση της ερμηνείας με την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 1 του Συντάγματος και τον εκτενή σχολιασμό και τις προσωπικές εκτιμήσεις του Συγγραφέα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online