Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διαδικαστικές πράξεις

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-569-0
Σελίδες
XII + 245
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Δ. Τσικρικάς, Διαδικαστικές πράξεις, 2017


Η μελέτη επικεντρώνεται στη λειτουργία και τις έννομες συνέπειες των διαδικαστικών πράξεων, καθώς και στις μορφές του ανισχύρου τους. Γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί η σημασία των διαδικαστικών πράξεων για την έναρξη, την πρόοδο και την περάτωση της διαδικασίας τόσο της διαγνωστικής δίκης όσο και της αναγκαστικής εκτελέσεως, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας. Η μελέτη κινείται κυρίως στον χώρο του εσωτερικού δικονομικού δικαίου, ερευνά, ωστόσο, πολλά επιμέρους ζητήματα των διαδικαστικών πράξεων και υπό το πρίσμα του δικονομικού διεθνούς δικαίου και επιδιώκει την σύζευξη της δογματικής-συστηματικής έρευνας με τις ιδιαιτερότητες της επιλύσεως των διασυνοριακών διαφορών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online