Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
2
ISBN
978-960-445-629-1
Σελίδες
XXV + 472
Έτος
2010
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Ν. Αποστολίδης, Το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη, 2010


Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται να προσεγγιστούν, αφενός μεν η σύγχρονη δικονομική θέση του πολιτικώς ενάγοντος ως διαδίκου της ποινικής δίκης, αφετέρου, δε οι τασσόμενες τυπικές προϋποθέσεις για τη νόμιμη συμμετοχή του σε αυτήν. Για το σκοπό αυτόν στο πρώτο μέρος ερευνάται η δυνατότητα υπαγωγής του πολιτικώς ενάγοντος στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του κομβικού άρθρου 20 § 1 Σ και συνακόλουθα ο εφοδιασμός του με αυξημένης τυπικής ισχύος δικαίωμα πρόσβασης και ακρόασης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Αντίστοιχα ερωτήματα τίθενται προς επεξεργασία, με σημείο αναφοράς, τόσο το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ και τη συναφή νομολογία του ΕΔΔΑ, όσο και τα νομοθετικά κείμενα που έχουν διαμορφωθεί εντός του –ευμετάβλητου– περιβάλλοντος της Ε.Ε. Περαιτέρω, –και με οδοδείκτες– τα πορίσματα από την προηγηθείσα διερεύνηση, επιχειρείται στο δεύτερο μέρος η συστηματική προσέγγιση των διατάξεων που διέπουν τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, ως μέσου για τη δικονομική ένταξη του θύματος στην ποινική δίκη, καθώς και την τυπική του νομιμοποίηση σε προδικασία και ακροατήριο. Στο προδιαγραφέν πλαίσιο αναπτύσσονται ζητήματα που έχουν απασχολήσει και προβληματίσει έντονα τη θεωρία και τη νομολογία (όπως, κατ’ ενδεικτική παράθεση, η σύννομη εγκλητική και χρονική διατύπωση της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, η παρουσία του πολιτικώς ενάγοντος στην προκαταρκτική εξέταση, η παράσταση ανωνύμων εταιριών ως πολιτικώς εναγουσών, η δυνατότητα τυπικής νομιμοποίησης και μέσω της μήνυσης, η ευχέρεια δικονομικής ένταξης το πρώτον κατά τη διενέργεια περαιτέρω ανάκρισης που διατάσσει το συμβούλιο εφετών, η εκούσια αντιπροσώπευση του πολιτικώς ενάγοντος, ο τύπος και το περιεχόμενο της ενταξιακής δήλωσης, οι προϋποθέσεις ανάδειξης της παραγραφής της αστικής απαίτησης στο ακροατήριο, το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να αντιπροσωπεύεται από συνήγορο στην ακροαματική διαδικασία, η κατάφαση νομιμότητας σε ενδεχόμενη είσοδό του το πρώτον κατά τη μετ’ αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις συζήτηση κ.ά.), με παράθεση των απόψεων που έχουν σχετικώς υποστηριχθεί και με εισφορά –όπου τούτο είναι δυνατό– ερεθισμάτων για βελτιωτικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online