Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος

Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-282-8
Σελίδες
XVIII + 307
Έτος
2008
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Π. Τσόγιας, Υποκατάσταση σε θέση επισπεύδοντος, 2008


Αντικείμενο της μονογραφίας αυτής είναι η διάταξη του άρθρου 973 ΚΠολΔ, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα και η διαδικασία επισπεύσεως ματαιωθέντος πλειστηριασμού είτε μέσω συνεχίσεως από τον αρχικό επισπεύδοντα είτε μέσω υποκαταστάσεως τρίτου δανειστή σε θέση επισπεύδοντος.

Παρουσιάζονται όλες οι παρακάτω περιπτώσεις που ρυθμίζονται από το άρθρο 973 ΚΠολΔ :
- η συνέχιση του πλειστηριασμού από τον ίδιο επισπεύδοντα
- η εξώδικη υποκατάσταση τρίτου δανειστή σε θέση επισπεύδοντος
- η υποκατάσταση τρίτου δανειστή δυνάμει δικαστικής αποφάσεως.

Με περιεκτικότητα και με επαρκείς παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία εκτίθενται οι εκ του νόμου αναγκαίες προϋποθέσεις, αρχικά οι κοινές, που ισχύουν επί όλων των περιπτώσεων, και στη συνέχεια οι ειδικές, που απαιτούνται επιπρόσθετα για κάθε επιμέρους περίπτωση. Παράλληλα, στο πλαίσιο της μελέτης, προσεγγίζονται ζητήματα ιδιαίτερου πρακτικού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. η επίδραση της άρσεως της κατασχέσεως στην υποκατάσταση, η αξιολόγηση της συναινετικής αναστολής και της μερικής καταβολής ως σοβαρών λόγων ματαιώσεως, η προτεραιότητα επί συρροής δανειστών, ο κρίσιμος ρόλος της αναγγελίας με ισχύ κατασχέσεως κ.λπ.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online