Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-844-3
Σελίδες
XIIV + 426
Έτος
2024
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 55.0

Α. Γέροντας, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, 2024


Το παρόν έργο εντάσσεται στην προβληματική των δημοσίων συμβάσεων και επιδιώκει να προσεγγίσει το δίκαιό τους. Με αφετηρία τη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις θεωρητικές αναζητήσεις και τις τεκμηριωμένες θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα της πράξης, το παρόν αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση της διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης και δικαστικής προστασίας των δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα, σε ξεχωριστά κεφάλαια αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και τις ειδικές διαδικασίες κοινοτικών οδηγιών, ειδικές μορφές συμβάσεων και τεχνικά ζητήματα της πράξης, με πλήθος περιπτωσιολογίας και νομολογιακών αναφορών. Σε επόμενα κεφάλαια αναλύονται –σχετικά με την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων που εκδίδονται πριν από τη σύναψη σύμβασης– ζητήματα περί την εκτέλεση και τη λύση της δημόσιας σύμβασης, νέες ρυθμίσεις στις συμβάσεις εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών, και, τέλος, ζητήματα προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online