Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ποινική Προστασία Απορρήτου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-223-1
Σελίδες
234
Έτος
2015
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 25.0

Π. Φιλόπουλος, Ποινική Προστασία Απορρήτου, 2015


Το παρόν βιβλίο αποτελεί αναλυτική ερμηνεία του Εικοστού Δεύτερου (ΚΒ΄) Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα «Παραβίαση απορρήτων» (ά. 370-371). Η παρουσίαση της ύλης και η ανάλυση των διάφορων θεματικών συνοδεύονται από αλφαβητικό ευρετήριο και ευρετήριο λημμάτων, τα οποία παραπέμπουν σε περιθωριακούς αριθμούς. Οι αναφορές στην ελληνική θεωρία και νομολογία είναι εξαντλητικές. Κατά τρόπο πρωτότυπο παρουσιάζεται σε μεγάλη έκταση η σχετική αλλοδαπή θεωρία και νομολογία vis-à-vis προς την αντίστοιχη ελληνική.

Για να διατηρήσει το παρόν έργο διαχρονικότητα λαμβάνεται υπόψη και η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Συναφώς, αναφορές γίνονται και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Κυβερνοέγκλημα [= Σύμβαση της Βουδαπέστης για το Κυβερνοέγκλημα (2001)].

Το παρόν έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρηστικό βοήθημα για το δικηγόρο, τον εφαρμοστή του δικαίου, και τον ερμηνευτή και ερευνητή των ποινικών επιστημών.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online