Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πολιτική δικονομία

Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-781-7
Σελίδες
XL + 646
Έτος
2003
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 75.0

Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2003


Το τρίτομο αυτό έργο αποτελεί το καταστάλαγμα 30 ετών ακαδημαϊκής διδασκαλίας και δικηγορικής εμπειρίας του συγγραφέα.
Το έργο είναι επίκαιρο καθώς αφομοιώνει και αξιοποιεί πενταετή εμπειρία της εφαρμογής του Ν. 2915/2001. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη, σύγχρονη και αξιόπιστη αντιμετώπιση της πολιτικής δίκης.
Ο συστηματική και εύληπτη οργάνωση της ύλης, ο ζωντανός αφηγηματικός λόγος και ο έντονος και διαρκής διάλογος με τη νομολογία καθιστούν το έργο, το πλέον απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο του επαγγελματία νομικού.
Όλα τα επιμέρους θέματα αντιμετωπίζονται με βάση το ισχύον στη χώρα μας δικονομικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου και του άμεσα εφαρμοζόμενου κοινοτικού δικαίου (ιδίως των Κανονισμών των Βρυξελλών Ι και ΙΙ). Επίσης γίνεται συστηματική αξιολόγηση της εθνικής νομολογίας (Αρείου Πάγου), καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τέλος εκτίθενται αναλυτικά οι απόψεις της θεωρίας και ο προβληματισμός για την εξεύρεση των πλέον πρόσφορων λύσεων για το κάθε θέμα.
Τόμος πρώτος:
• Τα θεμέλια της πολιτικής δίκης
• Τα όργανα απονομής της δικαιοσύνης
• Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων και τα όριά της
• Η αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων
• Τα βασικά υποκείμενα της δίκης
• Την πλειονότητα των διαδίκων
• Η συμμετοχή τρίτων στη δίκη
• Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης
• Οι μορφές δικαστικής προστασίας
• Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online