Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-301-1
Σελίδες
XII + 254
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 35.0

Α. Τσαδήρας, Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 2021


Η συμπλήρωση δυόμιση δεκαετιών από τη γέννηση του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καθιστά την έκδοση αυτή της μονογραφίας ιδιαίτερα επίκαιρη. Η έλευση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην Ενωσιακή θεσμική σκηνή ως ένας μηχανισμός εξωδικαστικής απόδοσης διοικητικής δικαιοσύνης εγείρει μία σειρά από προκλήσεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του όσο και τη θεσμική συμβίωσή του με λοιπές Ενωσιακές και εθνικές οντότητες. Η σχετική βιβλιογραφία αναπτύσσεται συνεχώς σε έκταση, βάθος και πολυπλοκότητα, αποδεικνύοντας το ζωηρό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον που εξακολουθεί να έλκει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ως αυτοτελές πεδίο έρευνας και ανάλυσης. Η παρούσα συμβολή επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστικά στον σχετικό ακαδημαϊκό διάλογο εξοπλίζοντας τον αναγνώστη με τη γνώση που απαιτείται προκειμένου να είναι σε θέση να αντιληφθεί το πλήρες φάσμα των κρισιμότερων θεμάτων που σχετίζονται με τη θεσμική παρουσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο πολιτικό και νομικό περιβάλλον της Ένωσης. Η έρευνα καλύπτει το σύνολο των αποφάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή από την έναρξη λειτουργίας του (1995) μέχρι και το 2020, ενώ λαμβάνονται πλήρως υπόψη η σχετική βιβλιογραφία καθώς και οι σημαντικότερες πολιτικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
Η μονογραφία παρουσιάζει ενδιαφέρον μεταξύ άλλων για δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, εν γένει νομικούς, συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς πρόσληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις που προωθούν τη διαφάνεια, άτομα που ζητούν από την Ένωση πληροφορίες και πρόσβαση σε έγγραφα, φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν Ενωσιακή χρηματοδότηση, θεσμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και εθνικούς διαμεσολαβητές.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online