Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δίκαιου, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-241-0
Σελίδες
XIV + 324
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δίκαιου, 2η έκδ., 2020


Το σύγγραμμα αυτό, βασίστηκε στην απλότητα και στην προσβασιμότητα της πρώτης έκδοσης, αλλά παρουσιάζεται πληρέστερο με εξηγήσεις και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις του κυπριακού αστικού δικαίου. Το έργο αυτό αποτελεί μια ολική και συνθετική προσέγγιση του «law of obligations», δηλαδή του ενοχικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων και το δίκαιο των αδικοπραξιών. Συνεπώς, το παρόν σύγγραμμα με την συστηματική διάρθωση όλων των κρίσιμων εννοιών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων σκοπεύει να λάβει τη μορφή ενός εγχειριδίου και να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές, που διδάσκονται το δίκαιο των συμβάσεων και το δίκαιο των αστικών αδικημάτων στην Κύπρο. Δεν αποκλείεται ταυτόχρονα η χρήση του ως εργαλείου στα χέρια κάθε νομικού, που ενδιαφέρεται για μια σύντομη αλλά περιεκτική ανάλυση των ουσιωδών ζητημάτων που προκύπτουν στον τομέα αυτόν.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online