Display main menu Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr

Βιβλία


Επιδόσεις στο εξωτερικό

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-042-8
Σελίδες
ΧΧ + 325
Έτος
2013
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 28.0

Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2013


Το βιβλίο αυτό προέκυψε μέσα από τις εμπειρίες της δεκαπενταετούς ενασχόλησης του συγγραφέα με τη διασυνοριακή δικηγορία. Διαρκώς παρατηρείται η δυσχέρεια πολλών συναδέλφων να πληροφορηθούν άμεσα και με ευχέρεια το καθεστώς που διέπει την επίδοση δικογράφων σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ, ή άλλη χώρα, λιγότερο ή περισσότερο γνωστή ή «εξωτική». Το ζήτημα δεν είναι ασήμαντο, ούτε χωρίς πρακτική σημασία: 200 με 250 δικόγραφα κοινοποιούνται κάθε χρόνο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, και άλλα 40-50 στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Ποσοστιαία εικάζεται ότι 2000 δικόγραφα «ταξιδεύουν» ετήσια από τη χώρα μας προς το εξωτερικό. Η ύλη συνεπώς δεν είναι ευκαταφρόνητη, αλλά επανέρχεται και διευρύνεται, με δεδομένη την αδιαμφισβήτητη παγκοσμιοποίηση των εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων, καθώς και το νέο μεταναστευτικό κύμα που ατυχώς ενέσκηψε πρόσφατα και πάλι στη χώρα μας.

Η ανάγκη ενημέρωσης γύρω από τη θεματική αποδεικνύεται από την ακατάπαυστη έκδοση αποφάσεων, οι οποίες, εντοπίζοντας πλημμέλειες στη διεξαχθείσα επίδοση στην αλλοδαπή, αναβάλλουν ή κηρύσσουν τη συζήτηση απαράδεκτη. Το φαινόμενο είναι δυστυχώς διαρκές και επαναλαμβανόμενο, ίσως και ενδημικό, κοστίζει χρόνο και χρήμα, και εύλογα θέτει εν αμφιβόλω το επιστημονικό κύρος και την αξιοπιστία των ασκούντων το δικηγορικό λειτούργημα.

Αυτό που κατά κύριο λόγο λείπει στην ελληνική νομική βιβλιογραφία είναι μια πρακτική προσέγγιση της όλης θεματικής, που θα δώσει την ευκαιρία στους δικηγόρους να αποσαφηνίσουν τάχιστα την οδό που πρέπει να ακολουθήσουν για την ασφαλή διεκπεραίωση της επίδοσης στο εξωτερικό. Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται μια αμιγώς πρακτική προσέγγιση του θέματος: Κυρίαρχος σκοπός είναι η άμεση πρόσβαση στη βασική πληροφόρηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανά χώρα περιγραφή του εφαρμοστέου νομοθετικού πλαισίου, και τη συνοδευτική καταγραφή του συνόλου της κατά κύριο λόγο δημοσιευμένης (και όπου κατέστη δυνατό και αδημοσίευτης) νομολογίας που έχει παραχθεί στην Ελλάδα για την εκάστοτε χώρα-στόχο (όταν βέβαια αυτό προκύπτει από τις δημοσιευμένες αποφάσεις).

Το βιβλίο απευθύνεται πρώτιστα σε συναδέλφους της μαχόμενης δικηγορίας. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το υφιστάμενο – πολυεπίπεδο νομοθετικό καθεστώς, παραπέμποντας σε όλο το χρήσιμο βιβλιογραφικό υλικό για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση των ενδιαφερομένων. Ακολουθεί η ανά χώρα επεξεργασία, με πλήρη καταγραφή των νομοθετικών ιδιαιτεροτήτων της καθεμιάς. Στα παραρτήματα του βιβλίου έχει συγκεντρωθεί το σύνολο του σήμερα χρήσιμου νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε ο εντοπισμός της κάθε φορά επίμαχης πληροφορίας να είναι ευχερής και άμεσος.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online