Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-936-0
Σελίδες
911
Έτος
2019
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Ι. Κατράς, Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις, 2η έκδ., 2019


Στο παρόν έργο, που αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό της πράξης, αναλύονται διεξοδικά όλες οι μισθώσεις: εκείνες του Αστικού Κώδικα, οι νέες εμπορικές μισθώσεις, δηλαδή αυτές που συνάπτονται μετά την ισχύ του ν. 4242/2014 (28.2.2014), και οι μισθώσεις του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
Η παρούσα β΄ έκδοση είναι εντελώς βελτιωμένη και επαυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη του έτους 2016, αφού στο μεταξύ υπήρξε σημαντική θεωρητική αλλά και νομολογιακή κίνηση τόσο στα θέματα των μισθώσεων όσο και ιδίως σε εκείνα των νέων διατάξεων του ΚΠολΔ. Έτσι, η ύλη είναι υπερδιπλάσια εκείνης της πρώτης έκδοσης.
Το έργο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη μίσθωση πράγματος του Αστικού Κώδικα, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις νέες εμπορικές μισθώσεις, το τρίτο μέρος τις μισθώσεις για στέγαση δημόσιων υπηρεσιών (ν. 3130/2003) και υπηρεσιών ΝΠΔΔ και το τέταρτο μέρος τη νέα δικονομία των μισθωτικών διαφορών, όπως ισχύει μετά τις μεγάλες μεταβολές που επέφερε ο ν. 4335/2015.
Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται τα οικεία νομοθετικά κείμενα καθώς και αναλυτικό αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online