Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ. Αναθεωρημένη έκδοση
ISBN
978-960-568-084-8
Σελίδες
XXIX + 847
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2014


Το κλασικό έργο για το διοικητικό δικονομικό δίκαιο το οποίο παρουσιάζει τον πλήρη χάρτη της διοικητικής δίκης.

Η νέα έκτη έκδοση του έργου είναι ενημερωμένη με σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές. Ειδικότερα έχουν ληφθεί υπόψη:
• ο ν. 4055/2012 ο οποίος εισήγαγε πολυάριθμες μεταβολές στη διοικητική δίκη, στη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,στο νέο θεσμό της «πρότυπης» ή «πιλοτικής δίκης»,
• πολυνόμος ν. 4072/2012 ο οποίος επιφέρει πλήθος μεταβολών που αφορούν κυρίως τη διευκόλυνση της ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως από το Δημόσιο και τη δυσχέρανση της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου, που είχε επιτραπεί πρόσφατα,
• ο ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης»,
• ο κωδικοποιημένος νόμος 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (κωδ.ν.ΕΣ 4129/2013), που κατάργησε και αντικατέστησε το «κωδικοποιητικό» π.δ. 774/1980 υπό τον τίτλο «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΕΣ) και άλλα σχετικά νομοθετήματα

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online