Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δίκαιο οροφοκτησίας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-103-1
Σελίδες
885
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Ι. Κατράς, Δίκαιο οροφοκτησίας, 2020


Στο παρόν παρουσιάζεται, σε έναν τόμο, ένα πλήρες έργο, με πλούσια νομολογία και αντίθετες απόψεις, με σκοπό να βοηθηθεί ο νομικός της πράξης στο δίκαιο της οροφοκτησίας. Κατά την πρακτική εφαρμογή δημιουργούνται προβλήματα τα οποία, αν δεν έχουν επιλυθεί νομολογιακά, απαιτούν τη συνδρομή της θεωρίας για την επίλυσή τους• κατά συνέπεια έχει γίνει προσφυγή στη θεωρία όπου ήταν απαραίτητο.
Το βιβλίο αναλύει τον θεσμό της οροφοκτησίας, η οποία χρησιμοποιείται ως περιεκτικός όρος στον οποίο εμπεριέχονται η έννοια τόσο της οριζόντιας όσο και της κάθετης ιδιοκτησίας, και η οποία αποτελεί ένα τμήμα του αστικού δικαίου ιδιαιτέρως δύσκολο, λόγω της ατελούς ρυθμίσεώς της στο νόμο αλλά και των ενδοτικού δικαίου διατάξεων του νόμου που τον ρυθμίζουν. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο θεσμός της οροφοκτησίας να παρουσιασθεί κατά τρόπο εύληπτο.
Σε εννέα κεφάλαια παρουσιάζονται η έννοια, η φύση και οι γενικές αρχές της οροφοκτησίας, η σύστασή της, η λειτουργία της, ο διαχειριστής οροφοκτησίας, ο κανονισμός οροφοκτησίας, ειδικά θέματα του θεσμού, η επέκταση της οικοδομής επί οροφοκτησίας, η λύση της και, τέλος, τα δικονομικά θέματα που ανακύπτουν.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online