Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η Συνταγματική και Διεθνής Προστασία της Ιθαγένειας

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-140-6
Σελίδες
311
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Π. Παπαδάκη, Η Συνταγματική και Διεθνής Προστασία της Ιθαγένειας, 2020


Στο έργο « Η Συνταγματική και Διεθνής προστασία της Ιθαγένειας» εξετάζεται η έννοια της ιθαγένειας και ο ρόλος της στη διαμόρφωση της προσωπικής και νομικής κατάστασης του ατόμου, αποσυνδεδεμένη από άλλες ιδιότητες που το προσδιορίζουν, όπως είναι η εθνικότητα, η φυλή, το φύλο, η θρησκεία και η πολιτισμική του ένταξη. Σε μια ιστορική αναδρομή αναζητείται η εξέλιξη της ιθαγένειας από τον πολίτη της αρχαίας Αθήνας και του civis romanus της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έως τον πολίτη, που αναδείχτηκε υπό την επιρροή των ιδεών του Διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης, αλλά και από τις αξίες του δικαίου, που επικράτησαν μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιθαγένεια συνεπάγεται για τον πολίτη δικαιώματα και υποχρεώσεις που τον καθιστούν ενεργό παράγοντα συμμετοχής στη διαμόρφωση των λειτουργιών του δημοκρατικού κράτους, πηγή της λαϊκής κυριαρχίας και θέτουν τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο λαό της κάθε πολιτείας και στους αλλοδαπούς κατοίκους της.
Υπό την επιρροή του διεθνούς δικαίου, που λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγων της ευρύτερης και πληρέστερης κατοχύρωσής της, η ιθαγένεια κατατάσσεται στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προστατεύεται με μια σειρά από διεθνείς συνθήκες και εθιμικούς κανόνες, που συντείνουν στην πραγμάτωση ενός σκοπού: Την εξάλειψη της ανιθαγένειας στο σύγχρονο κόσμο.
Το βιβλίο απευθύνεται ιδίως σε ερευνητές των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα είναι ένα βοήθημα για τους φοιτητές νομικών και πολιτικών επιστημών, συμπληρώνοντας τη βιβλιογραφία του ειδικού μέρους των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα φανεί χρήσιμο, όμως, και σε ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο θα μπορέσει να κατανοήσει πληρέστερα την έννοια και τη λειτουργία της ιθαγένειας στο σύγχρονο κόσμο και επίσης να ενημερωθεί για τις πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την ιθαγένεια, που παρατίθενται στο Παράρτημα του έργου. Στο Παράρτημα παρατίθενται επίσης τα κείμενα των σπουδαιοτέρων ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων για την ιθαγένεια.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online