Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 3η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-568-850-9
Σελίδες
ΧVI + 441
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 38.0

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 3η έκδ., 2018


Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η συγκροτημένη νομική προστασία του περιβάλλοντος, το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος ως συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης.
Η τρίτη έκδοση του Εγχειριδίου του Δικαίου του Περιβάλλοντος, η οποία απευθύνεται σε κάθε νομικό επιστήμονα που ενδιαφέρεται γι’ αυτό το αντικείμενο, ενσωματώνει όλες τις μέχρι σήμερα βασικές εξελίξεις της νομοθεσίας και της νομολογίας, για τη νομική προστασία του περιβάλλοντος από τη σκοπιά του Δημοσίου Δικαίου.
Στο έργο αναλύονται, μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική προστασία στο Ελληνικό Σύνταγμα, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στα Συντάγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και εξετάζεται η συνταγματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων καθώς και η σύγκρουση του δικαιώματος στο περιβάλλον με άλλα συνταγματικά δικαιώματα, ιδιαίτερα με εκείνα που προστατεύουν την ιδιοκτησία και την οικονομική ελευθερία και ανάπτυξη. Εξετάζονται, ακόμη, η προστασία της φύσης (ύδατα, βιοποικιλότητα, ακτές - κόλποι - μικρά νησιά, τοπίο) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και το δικαίωμα πληροφόρησης σε θέματα περιβάλλοντος στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online