Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-239-7
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 654
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 68.0

Α. Κωνσταντινίδης, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2020


Η νέα έκδοση του βιβλίου ενσωματώνει τις σημαντικές αλλαγές, που επέφερε ο από 1/7/2019 τεθείς σε ισχύ νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019) με τον οποίο εισάγονται και συστηματοποιούνται το πρώτον στο ποινικό δικονομικό μας σύστημα νέοι θεσμοί που είτε προϋπήρχαν (ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (ποινική διαπραγμάτευση, ποινική διαταγή), καταργούνται τα πταισματοδικεία, περιορίζονται τα δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ αντίθετα εξειδικεύονται περαιτέρω θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου.
Επίσης επισημαίνεται ότι με το ν. 4637/2019 επήλθαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές και διορθώσεις στο κείμενο του Κώδικα σε όλη την έκτασή του.
Στη μεταρρύθμιση αυτή προτάσσεται ασφαλώς «η επιτάχυνση της ποινικής δίκης» με την εισαγωγή θεσμών αγγλοαμερικανικής προέλευσης, δηλαδή συστήματος τελείως διαφορετικού από εκείνο που ίσχυε στις έννομες τάξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online