Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης και η ελληνική δημοσιονομική πολιτική

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-654-8
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 470
Έτος
2023
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 45.0

Δ. Νικολαΐδου, Η δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης και η ελληνική δημοσιονομική πολιτική, 2023


Το παρόν βιβλίο επιχειρεί, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, την παρουσίαση της ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής υπό το πρίσμα της δημιουργίας της Δημοσιονομικής Ένωσης στην Ευρωζώνη. Η Δημοσιονομική Ένωση αποτελεί το νέο οικοδόμημα της Ευρωζώνης στη συμπλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ως προς τη δημοσιονομική σταθερότητα, λειτουργώντας αφενός, αποτρεπτικά ως προς τις νέες κρίσεις δημόσιου χρέους των κρατών και αφετέρου, υποστηρικτικά ως προς τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των επιμέρους κρατών. Κυρίαρχη θέση σε αυτό το εγχείρημα κατέχει το παράδειγμα της Ελλάδας, καθώς μέσω των δημοσιονομικών προγραμμάτων και της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους επιτεύχθηκε η «διάσωση» της ελληνικής οικονομίας.
Ως προς τη δομή, στο πρώτο μέρος της μελέτης, αφού προηγηθούν οι βασικές έννοιες του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, αναλύονται τα δημοσιονομικά μέτρα της Ελλάδας. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη δημοσιονομική διακυβέρνηση και στη Δημοσιονομική Ένωση. Το βιβλίο περιλαμβάνει νομολογία του ΕΔΔΑ, του Δικαστηρίου της ΕΕ και των εθνικών δικαστηρίων και ολοκληρώνεται με χρήσιμα συμπεράσματα, προτάσεις και εκτενή βιβλιογραφία.
Το παρόν έργο αποτελεί πρωτότυπη συμβολή, από νομική σκοπιά, στη μελέτη των οικονομικών ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τη δημοσιονομική έννομη τάξη, επομένως, το έργο καθίσταται αποτελεσματικό βοήθημα για την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους νομικούς, τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους φοιτητές Νομικών και Οικονομικών Σχολών, τους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής της Ελλάδας, όσο και για τους οικονομολόγους, τους ερευνητές, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή που επιθυμεί να εντρυφήσει στα επίκαιρα ζητήματα ευρωπαϊκής και εθνικής δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online