Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ. Ενημερωμένη - συμπληρωμένη από Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου
ISBN
978-960-445-984-1
Σελίδες
404
Έτος
2013
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 36.0

Δ. Κόρσος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 3η έκδ., 2013


Προϊόντος τοῦ χρόνου ἐπιβεβαιώνεται ἡ παλαιά κακή συνήθεια τῆς πολυνομίας, ἰδιαίτερα μάλιστα στόν τομέα τοῦ δημοσίου δικαίου μέ ἀποκορύφωμα στόν κύκλο τοῦ φορολογικοῦ δικαίου.
Ὁ νέος λοιπόν ν. 3886/2010 ὑπό τόν γενικώτερον τίτλο «Δικαστική προστασία κατά τήν σύναψη δημοσίων συμβάσεων», ἀντικατέστησε τόν ν. 2522/1997 καί ἀνέθεσε πλέον τήν ἐκδίκαση τῆς αἰτήσεως ἀσφαλιστικῶν μέτρων στά διοικητικά ἐφετεῖα μέ ἀπώτερο στόχο τήν ἐλάφρυνση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἀπό τόν μεγάλο ὄγκο ὑποθέσεων. Ἐπίσης οἱ ῥυθμίσεις τοῦ ν. 3900/2010 (ὅπως ἀντικατεστάθη μέ τόν ν. 4055/2012) «Περί ἐξορθολογισμοῦ διαδικασιῶν γιά τήν ἐπιτάχυνση τῆς διοικητικῆς δίκης καί ἄλλες διατάξεις», μᾶς προέτρεψαν στήν ἐνημέρωση καί συμπλήρωση τῶν Εἰσηγήσεων Διοικητικοῦ Δικονομικοῦ Δικαίου τοῦ ἔτους 2010.
Μέ δεδομένο ὅτι ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας ἐκκρεμοῦν περί τίς 32.000 ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες ἀναμένουν τήν σειρά τους γιά νά ἐκδικασθοῦν, ἐψηφίσθη ὁ ν. 4055/2012 γιά «δίκαιη δίκη καί εὔλογη διάρκεια αὐτῆς». Μέ τόν νέο αὐτό νόμο ἐπανεξετάζεται ὁ εἰσαχθείς μέ τόν ν. 3900/2010 θεσμός τῆς «πρότυπης ἤ πιλοτικῆς δίκης», ὅταν τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας καλεῖται νά κρίνει ζήτημα ὑποθέσεως ἐκδικαζομένης ἐνώπιον διοικητικοῦ δικαστηρίου, γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος γιά εὐρύ κύκλο προσώπων.
Σκοπός τοῦ παρόντος τόμου εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν φοιτητῶν στό τμῆμα Δημοσίας Διοικήσεως τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καί ὅλων ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιά τίς νέες ῥυθμίσεις.
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online