Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ανθρώπινη αναπαραγωγη και αστική ιατρική ευθύνη

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
4
ISBN
978-960-445-182-1
Σελίδες
364
Έτος
2007
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Κ. Φουντεδάκη, Ανθρώπινη αναπαραγωγη και αστική ιατρική ευθύνη, 2007


H ενασχόληση με την αστική ιατρική ευθύνη καθιστά σαφές, ύστερα από ένα διάστημα, ότι τα προβλήματα με τις περισσότερες ιδιομορφίες εμφανίζονται στην ιατρική πράξη που σχετίζεται με την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Το πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής είναι εκείνο όπου δοκιμάζονται-και κάποτε εγγίζουν τα όριά τους-οι γενικοί κανόνες που διέπουν την αστική ιατρική ευθύνη και το δίκαιο της αποζημίωσης γενικά. Στην Ελλάδα η ενασχόληση με την ανθρώπινη αναπαραγωγή έχει επικαιρότητα και πρόσθετο ενδιαφέρον, λόγω της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με τους νόμους 3089/2002 και 3305/2005. Οι νόμοι αυτοί θέτουν ένα πλέγμα προϋποθέσεων για το επιτρεπτό των εφαρμογών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που είναι απολύτως κρίσιμο και για την ευθύνη του γιατρού, όταν από τις εφαρμογές αυτές προκαλείται βλάβη σε αγαθά ή συμφέροντα των εμπλεκομένων στη διαδικασία.
Στο βιβλίο-που ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο μέρος ενός ευρύτερου έργου για την ιατρική ευθύνη στην αναπαραγωγή-αφενός επικαιροποιείται το γενικό πλαίσιο της ιατρικής ευθύνης ενόψει των πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων και κυρίως του νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005), με έμφαση στη ρύθμιση της συναίνεσης και της ενημέρωσης του ασθενούς, αφετέρου εξετάζεται η ευθύνη του γιατρού πριν από την έναρξη της κύησης. Το σημαντικότερο μέρος καταλαμβάνει η αναλυτική παρουσίαση και ερμηνευτική προσέγγιση του νομοθετικού πλαισίου της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η διαπραγμάτευση της σχετικής αστικής ευθύνης των γιατρών, της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της τράπεζας κρυοσυντήρησης. Το βιβλίο περιλαμβάνει αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, βιβλιογραφικό πίνακα, ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων και ευρετήριο λημμάτων.
Η συγγραφέας, επίκουρη καθηγήτρια του αστικού δικαίου στο ΑΠΘ, έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών στα θέματα της ιατρικής ευθύνης και του ιατρικού δικαίου και υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας που συνέταξε το σχέδιο νόμου για το ν. 3089/2002, το βασικό νομοθέτημα για την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online