Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, 8η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
8η έκδ.
ISBN
978-960-648-558-9
Σελίδες
XXXVI + 781
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 68.0

Α. Πιτσελά, Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, 8η έκδ., 2022


Η επικαιροποίηση του παρόντος βιβλίου επιβάλλεται λόγω των νομοθετικών αλλαγών αλλά και της εξέλιξης της θεωρίας και της νομολογίας. Στην παρούσα όγδοη έκδοση του βιβλίου «Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων» αντικείμενο συζήτησης αποτελούν οι ουσιώδεις αλλαγές που επήλθαν στους κανόνες του (ουσιαστικού και δικονομικού) ποινικού δικαίου ανηλίκων σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας των ανηλίκων, αλλά και η κατάργηση της στέρησης της ελευθερίας ανηλίκων στο πεδίο του λεγόμενου δικαίου πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων (πεδίο πρόληψης του εγκλήματος) με βάση τις διατάξεις του ν. 4322/2015 σε συνδυασμό με εκείνες του ν. 4356/2015.
Περαιτέρω, αντικείμενο συζήτησης αποτελούν οι αλλαγές που επήλθαν στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον ν. 4855/2021. Επιπλέον, με τον ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α’ 103/27.5.2020) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ή υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης καταβάλλονται προσπάθειες θεωρητικής επεξεργασίας των νέων κανόνων του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου των ανηλίκων και παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής τους, ενώ παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου συμπληρώνουν όλες τις θεματικές του βιβλίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online