Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
1
ISBN
978-960-648-281-6
Σελίδες
XXVI + 277
Έτος
2021
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 30.0

Ε. Ταμιωλάκης, Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, 2021


Η παρούσα μονογραφία, αφιερώνεται στην υποθήκη με τίτλο από τον νόμο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη διεξοδική ανάλυση τόσο των τίτλων που απαριθμούνται στην ΑΚ 1262 όσο και των σημαντικότερων από τους τίτλους που προβλέπονται σε ειδικά νομοθετήματα. Ωστόσο, η έρευνα δεν εξαντλείται στην ως άνω ανάλυση αλλά μέσα από αυτή επιχειρείται η εξαγωγή γενικών κανόνων που αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμης υποθήκης. Σε αυτή την κατεύθυνση, προσεγγίζονται οι περί υποθηκών διατάξεις του Αστικού Κώδικα ορώμενες υπό το πρίσμα της υποθήκης με τίτλο από τον νόμο οι οποίες αποτελούν ένα μέρος μόνο από τους προβληματισμούς που απασχολούν τη μελέτη, η οποία καταστρώνεται σε Εισαγωγή, δύο Μέρη (Γενικό και Ειδικό) και Επίμετρο.
Το παραπάνω έργο συνιστά υπεύθυνη ερευνητική προσπάθεια που προάγει τη δογματική του Εμπράγματου Δικαίου, εμπλουτίζοντας την ελληνική βιβλιογραφία με ένα έργο που αντιμετωπίζει συνολικά και συστηματικά, κρίσιμα ζητήματα που συναρτώνται με την υποθήκη εκ του νόμου και, εν γένει, με την εμπράγματη ασφάλεια. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα ζητήματα που συζητεί με εύληπτη και λιτή γραφή, αλλά και με μεθοδολογική συνέπεια, αναπτύσσει τις θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας με πληρότητα και ακρίβεια εκθέτοντας, παράλληλα, την προσωπική του γνώμη.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online