Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-188-8
Σελίδες
XX + 691
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 70.0

Λ. Γρηγοριάδης, Το Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών, 2020


Στόχος του παρόντος έργου, το οποίο αποτελεί την πρώτη εκτενή επεξεργασία του ν. 4601/2019, είναι να παρασχεθεί στην επιστημονική κοινότητα και σε κάθε ενασχολούμενο με το εταιρικό δίκαιο μια συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του ν. 4601/2019.
Επιχειρείται μια εξαντλητική ανάλυση όλων των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων περί εταιρικών μετασχηματισμών του ν. 4601/2019, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων ζητημάτων τα οποία, μολονότι υφίσταντο ήδη υπό το κράτος των κανόνων του προϊσχύσαντος δικαίου περί εταιρικών μετασχηματισμών, δεν είχαν απασχολήσει τη νομική θεωρία και νομολογία στην Ελλάδα, όπως είναι π.χ. η επίδραση της συγχώνευσης και της διάσπασης στις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των εταιριών-μελών ενός ομίλου.
Ένα πολύτιμο βοήθημα όχι μόνο για τους δικηγόρους, δικαστές και κάθε ενασχολούμενο με την εφαρμογή του εταιρικού δικαίου σε πρακτικό επίπεδο αλλά και για τους διδάσκοντες εταιρικό δίκαιο και τους φοιτητές τους, όπως και για κάθε ερευνητή που δραστηριοποιείται στο πεδίο του εμπορικού δικαίου.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online