Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία κατ' άρθρο

Συγγραφείς
Επιμέλεια
ISBN
978-960-568-782-3
Σελίδες
XXXI + 557
Έτος
2018
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 90.0

Β. Χριστιανός/Θ. Πανάγος, Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2018


Μετά τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη των νέων οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ μέσω των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, προέκυψε η ανάγκη για ένα εύχρηστο, περιεκτικό και κατατοπιστικό «εργαλείο», το οποίο θα επικουρεί το νομικό, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τους επιχειρηματίες, καθώς και όλους τους εμπλεκομένους στον ανωτέρω τομέα, κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας. Τούτο κατέστη επιτακτικότερο λόγω της διάσπαρτης, πολυσχιδούς και πολύπλοκης εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου και είναι αισθητή σε όλους τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η κατ’ άρθρο ερμηνεία των δημοσίων συμβάσεων φιλοδοξεί να προσφέρει κωδικοποιημένη καταγραφή των διατάξεων των νόμων, συνοπτικό σχολιασμό τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες διατάξεις των οδηγιών, ειδική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και επισκόπηση της σημαντικότερης εθνικής και ενωσιακής νομολογίας, που αφορούν την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online