Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Πολιτική Δικονομία

Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-476-1
Σελίδες
XV + 303
Έτος
2016
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2016


Το βιβλίο απευθύνεται στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης, και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση και επίλυση κρίσιμων δικονομικών ζητημάτων.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται κατά τρόπο πλήρη και συνοπτικό η νέα Πολιτική Δικονομία (υπό το ν. 4335/2015) και ειδικότερα η διαγνωστική δίκη στον πρώτο δικαιοδοτικό βαθμό (τακτική και ειδικές διαδικασίες), το δίκαιο αποδείξεως, τα ένδικα μέσα και το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου επελέγησαν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου των τελευταίων ετών, οι οποίες παρατίθενται με ενδεικτική βιβλιογραφία και την πλέον σύγχρονη νομολογία, ενώ ακολουθεί σχολιασμός και κριτική κάθε απόφασης από τους συγγραφείς.
Το τρίτο μέρος του έργου περιλαμβάνει μια σειρά υποδειγμάτων δικογράφων της διαγνωστικής δίκης στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως επίσης υποδείγματα των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση μέχρι την εξόφληση απαίτησης που κατατάχθηκε σε πίνακα κατάταξης.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online