Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-527-0
Σελίδες
171
Έτος
2010
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 24.0

Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, 2η έκδ., 2010


Η δεύτερη και παρούσα έκδοση του βιβλίου, έχει ως στόχο να προσεγγίσει εκ νέου τις καινοτόμες ρυθμίσεις του Ν. 3606/2007, όπως ισχύουν σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το νέο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους τροποποιημένους Κανόνες λειτουργίας της ΕΝ.Α, οι οποίοι τροποποιήθηκαν από το ΔΣ της «Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ» με την υπ’ αριθμ. 1/477/1-7-2008 απόφαση και με τις αποφάσεις 23-10-2008 και 29-1-2009, αντίστοιχα.

Αναφορά γίνεται επίσης στον Ν. 3756/2009, ο οποίος τροποποίησε ισχύουσες διατάξεις και πρόσθεσε νέες, σε πολλά νομοθετήματα του χώρου της κεφαλαιαγοράς. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τρία νομοθετήματα, στα οποία σημειώθηκαν αλλαγές. Πρόκειται για τους νόμους 3401/2005, 3371/2005, και 3606/2007.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online