Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Φορολογικό δίκαιο, 6η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-648-161-1
Σελίδες
XXXII + 892
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 85.0

Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό δίκαιο, 6η έκδ., 2020


Στην παρούσα έκδοση λαμβάνονται υπόψη και σχολιάζονται όλες οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις και όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ύλης του φορολογικού δικαίου με έμφαση στην έννοια και τα είδη του φόρου, τα ζητήματα φορολογικής Διαδικασίας και φορολογικής Δικονομίας.
Η νέα αυτή έκδοση πέραν των μεταγενέστερων ρυθμίσεων στον τομέα της φορολογικής νομοθεσίας, ορισμένες των οποίων είναι σημαντικές, επιδιώκει να αναδείξει τη νεώτερη νομολογία των Δικαστηρίων και ιδίως του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με αποφάσεις/τομές επέλυσε κρίσιμα ζητήματα που ταλάνιζαν τα Δικαστήρια, όπως εκείνο της παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για την έκδοση πράξεων καταλογισμού, της εφαρμογής της ευνοϊκότερης κύρωσης, της αρχής ne bis in idem, κ.λπ.
Τέλος, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη κεφαλαίου με αναφορά, έστω και συνοπτική, σε ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, που συνδέονται άμεσα με τις ρυθμίσεις ιδίως του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online