Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων και Διαδίκτυο, 2η έκδ.

Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-568-667-3
Σελίδες
ΧΧΙΙ + 404
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 42.0

Γ. Ζέκος, Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων και Διαδίκτυο, 2η έκδ., 2017


Η ανάπτυξη και χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών σε όλες τις συναλλαγές και η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναδεικνύει νέες προκλήσεις στο δίκαιο και την έννομη ρύθμιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ασφαλώς οι συμβάσεις μεταφοράς και τα εκδιδόμενα έγγραφα επηρεάζονται από τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και του δικαίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των συμβάσεων μεταφοράς σε σύμβαση οδικής μεταφοράς πραγμάτων, σύμβαση σιδηροδρομικής μεταφοράς, σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς, και σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας είχε ως συνέπεια την κατασκευή σύγχρονων μοντέρνων μεταφορικών μέσων σε συνδυασμό με την τελειοποίηση των μηχανημάτων φόρτωσης-εκφόρτωσης, τα τελευταίου τύπου συστήματα αποθήκευσης και διανομής είχαν ως συνέπεια την εντυπωσιακή ανάπτυξη των λεγόμενων ή συνδυασμένων μεταφορών πραγμάτων όπου για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η μεταφορά και παράδοση των πραγμάτων συνεργάζονται στην ίδια μεταφορά, περισσότερα του ενός μεταφορικά μέσα.
Η πρόοδος της τεχνολογίας και των μεταφορικών μέσων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου για μια επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εμπλοκή του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και βοηθημάτων σε όλη την μεταφορική αλυσίδα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online