Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)

Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-581-7
Σελίδες
ΧΧ + 1581
Έτος
2022
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 125.0

Β. Ανδρονόπουλος/Μ. Ανδρονοπούλου, Ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), 2022


Η χρησιμότητα του παρόντος έργου έγκειται στην παρουσίαση του Υπαλληλικού Κώδικα «κωδικοποιημένου», επικαιροποιημένου δηλαδή, με όλες τις τροποποιήσεις του έως και τον Σεπτέμβριο του 2022. Η κατ’ άρθρο ερμηνεία που παρατίθεται έχει πρακτικό κυρίως χαρακτήρα αξιόπιστης εφαρμογής, βάσει της βιβλιογραφίας και ιδιαιτέρως της νομολογίας, αλλά και της εμπειρίας των συγγραφέων.
Σημειώνεται ότι η κατ’ άρθρο ερμηνεία αντιμετωπίζει και τις «αφανείς» τροποποιήσεις του ΥΚ, δηλαδή και αυτές που δεν ενσωματώνονται στο κείμενό του. Παρατίθενται, κατ’ άρθρο, λήμματα από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων (κυρίως του ΣτΕ, καθώς και των Διοικητικών Εφετείων), του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του ΑΕΔ, αλλά και σημαντικός αριθμός γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έχει γίνει και επιλογή λημμάτων παλαιάς νομολογίας του ΣτΕ από αποφάσεις που διαμόρφωσαν νομολογιακές αρχές, οι οποίες παγιώθηκαν και ισχύουν σχεδόν αυτούσιες έως σήμερα. Η επιλογή της νομολογίας σε λήμματα, και όχι σε ολόκληρες αποφάσεις, εξυπηρετεί τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εντοπίζει έτσι αμέσως τα κρίσιμα σημεία μιας απόφασης, χωρίς να χρειάζεται να τη διαβάσει ολόκληρη. Το χρονικό όφελος που προκύπτει είναι, νομίζουμε, εμφανές.
Προσανατολισμός της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει καθημερινό πρακτικό βοήθημα, κυρίως των Διευθύνσεων Προσωπικού όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των περιφερειών της Χώρας, Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Δήμων, αλλά και όσων άλλων ασχολούνται με την εφαρμογή των υπαλληλικών διατάξεων, καθώς και αυτών που για άλλους λόγους (π.χ. έρευνας, ειδικού ενδιαφέροντος, κ.λπ. ή ακόμη και περιστασιακά) θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής υπαλληλικών διατάξεων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online