Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η συνταγματική οργάνωση της Διοικητικής Δικαιοδοσίας και οι συνέπειές της στη Διοικητική Δίκη

Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-247-2
Σελίδες
ΧΙ + 304
Έτος
2020
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Γ. Πινακίδης, Η συνταγματική οργάνωση της Διοικητικής Δικαιοδοσίας και οι συνέπειές της στη Διοικητική Δίκη, 2020


Με την παρούσα μελέτη διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ο συντακτικός νομοθέτης κατέστρωσε τη διοικητική δικαιοδοσία και οι κανονιστικές συνέπειες που απορρέουν από τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην ανάδειξη των νομικών ζητημάτων που έθεσε η μετάβαση, υπό το Σύνταγμα του 1975, των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα πολιτικά στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ακολουθεί η αναζήτηση των κανονιστικών συνεπειών της συνταγματικής τυποποίησης της διοικητικής δικαιοδοσίας στα άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος που παρουσιάζονται αναλυτικά στα δύο πρώτα μέρη.
Στη συνέχεια της μελέτης αναλύεται μια σειρά νομολογιακών εξελίξεων οι οποίες αποκαλύπτουν τη δυναμική της διοικητικής, ακυρωτικής κυρίως, δίκης και, βέβαια, παρουσιάζονται οι νέες εξουσίες με τις οποίες εξόπλισε ο ν. 4274/2014 τον ακυρωτικό δικαστή, διευρύνοντας σημαντικά το εύρος της δικαιοδοσίας του.
Τέλος, ερευνάται, το ζήτημα της πιθανής συγχώνευσης των υφιστάμενων εισαγωγικών ένδικων βοηθημάτων, καθώς και οι δυνατότητες διεύρυνσης του περιεχομένου τους, ιδίως της αίτησης ακύρωσης, στην κατεύθυνση παροχής πληρέστερης και ευχερέστερης για τον διοικούμενο δικαστικής προστασίας.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online